عضویت
ثبت درخواست
تاریخ امروز: ۱۳۹۸/۳/۱
زیرگروه
کارگروه تخصصی انرژی
کارگروه تخصصی مواد و متالوژی
کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
کارگروه تخصصی عمران و محیط زیست
کارگروتخصصی آب و فاضلاب
کارگروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی
کارگروه تخصصی کشاورزی
کارگروه تخصصی مکانیک و ماشین سازی
کارگروه تخصصی برق و الکترونیک
گروه تخصصی روابط بین الملل
کارگروه تخصصی برنامه ریزی آموزش کارکنان
کارگروه تخصصی اتوماسیون صنعتی و رباتیک
کارگروه تخصصی فناوری های نانوطراحی و اجرا توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان