عضویت
ثبت درخواست
تاریخ امروز: ۱۳۹۷/۱/۳
زیرگروه
گروه انرژی
گروه مواد و متالوژی
گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه عمران و محیط زیست
گروه امور حقوقی و قرادادی
گروه شیمی و مهندسی شیمی
گروه کشاورزی
گروه مکانیک و ماشین سازی
گروه برق و الکترونیک
گروه مدیریت منابع انسانی
گروه روانشناسی صنعتی
گروه امور بانکی، اقتصادی و بازاریابی
گروه روابط بین الملل
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیطراحی و اجرا توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان